Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

SENIOR SUND SAMMEN

Sund aldring.

SeniorSundSammen/Sundhedscafeer er et tiltag for at fremme opmærksomheden på sund aldring i lokalområdet og derved bidrage til at reducere fysisk og psykisk sårbarhed, ensomhed og isolation blandt seniorer. Aktiviteten er kommet i stand på foranledning af 4 aktive borgere i Grejs, der har dannet en arbejdsgruppe. Grejs Menighedsråd indgår også i samarbejdet, og aktiviteten er pr. 1.07.2019 overgået fra forankring i Lokalrådet for Grejs Sogn til Grejs Borgerforening

Der er bevilliget kommunalt økonomisk tilskud efter ”§ 18- støtte til frivilligt socialt arbejde”

Sundhedscaféer afholdes som formiddags eller eftermiddagsarrangementer i Grejs Kulturcenter. Der er åbent for alle interesserede.

 Den første sundhedscafé blev afholdt den 14.september 2016 kl. 10 - 12, hvor byens praktiserende læge Dorthe Krarup gav oplæg for 59 fremmødte borgere. Siden er der afholdt sundhedscafeer med mellem 50 – 90 deltagere pr. gang

I 2019 har der indtil nu været 5 sundhedscaféer om:

 • behandling og støtte ved demens
 • lægebehandling med cannabis
 • danser Silas Holst om demens
 • sorg - en besværlig proces
 • Bente Klarlund om KRAM faktorerne

Derud over er der planlagt 2 i oktober og december. Forslag fra deltagerne vil blive inddraget. Der vil ved alle caféer være et særligt fokus på at invitere enlige og fysisk/ psykisk sårbare seniorer. Ligeledes vil opmærksomhed på betydning af samhørighed og fællesskab i sociale netværk og interessefællesskaber i lokalområdets nye Kulturcenter være i fokus. Der har bl.a. i sommers været forsøg med Åbne formiddage Sundhedscafé 1 gang om ugen med frivillige værter.

Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • Mad Magi info
 • Folder 1 2 2
 • Spejder 1
 • Trefor info
 • Senior 1
 • Folder 1 1 1
 • Fest 1
 • Musik 1
 • Flex Sport 1
 • GD IK. info

Facebook