Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

Grejs-Dalen Idrætsklub (GDIK) Indkaldelse

Oprettet d. 14. maj 2023

Grejs-Dalen Idrætsklub (GDIK) Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag, den 22.maj 2023 kl. 19:00 i Grejs Kulturcenter

Dagsorden ifølge vedtægterne

- Valg af stemmetællere -

 - Valg af dirigent -

- Formandens beretning -

- Regnskabsaflæggelse -

- Fremlæggelse af budget -

- Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før) -

-Valg til bestyrelse. I ulige år vælges 3 medlemmer. I lige år vælges 2 medlemmer -Valget gælder for 2 år ad gangen. På valg er:

 • Mikkel Bo Mikkelsen (modtager genvalg)
 • Thomas Jensen (modtager genvalg)
 • Jesper Jensen (modtager genvalg)

- Valg af 1 suppleant. På valg er Tove Jeppesen. Valget gælder for et år -

- Valg af 1 revisor (Poul Germand modtager genvalg) og 1 revisorsuppleant -

- Eventuelt -

Kom og hør om året der gik og planerne for den kommende sæson.

Vær med til at sætte dit præg på udviklingen – vi vil så gerne høre dine tanker og ideer til hvad vi kan gøre bedre for dig og dine børn i foreningen.

Vi byder på både vådt og tørt til ganen.

Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • GD IK. info
 • Senior 1
 • Flex Sport 1
 • Musik 1
 • Folder 1 2 2
 • Mad Magi info
 • Folder 1 1 1
 • Spejder 1
 • Fest 1
 • Trefor info

Facebook