Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

Borgermøde i Grejs Kulturcenter om mulighed for fjernvarme

Oprettet d. 10. marts 2023

Mandag 27. februar blev der holdt møde i Grejs Kulturcenter ang. muligheden for komme på fjernvarmenettet. Udover en fyldt sal med Grejs borgere deltog varmeforsyningschef Helge Sloth Hansen (HSH) fra Trefor og Christina Holmbjørn (CH)fra teknisk forvaltning, Vejle kommune.

Udgangspunktet for aftenens møde er at regeringen har meldt ud at gas til opvarmning af husstande skal stoppes fra 2035. HSH gennemgik lovgrundlaget for Trefors aktiviteter – dvs. varmeforsyningsloven, som bygger på at energiprojekter økonomisk skal kunne hvile i sig selv – non-profitprincippet.

Grundlaget for at udrulle fjernvarme i Grejsområdet er 334 bygninger i Grejs,7 bygninger i Hornstrup og 45 bygninger i Hornstrup Kirkeby, som pt. er opvarmet af gas eller olie.

Hvis Hornstrup Mølleby skal medtages i et fjernvarmeprojekt,vil det med det aktuelle beregningsgrundlag koste 1.900 kr. ekstra ekskl. moms for alle husstande i det samlede projekt.

Ifølge HSH vil der tidligst kunne være projektstart i løbet af 2025/26 pga. travlhed med øvrige projekter.

Tilslutningspris (standard) vil ifølge HSH ved 50% tilslutning ved start og 90% efter 10 år være kr. 28.000 ekskl. moms for konverteringsområdet plus et projekttillæg (transmissionsledning til området) på kr. 74.100 ekskl. moms. Dvs. i alt kr. 102.100 pr tilslutning. Kalkulationsrenten i projektet er sat til 3,5% og hele projektet vil være i balance efter 30 år.

HSH skitserede tre forskellige finansieringsmuligheder:

 1. Kontant finansiering inkl. total etablering: kr. 157.625 (inkl. projekttillæg, stikledning, VVS + unit, afblænding af olietank/gasledning.
 2. Kontant betaling af etablering men abonnementsordning for VVS + unit: kr. 127.625 (månedligt abonnement kr. 250)
 3. Abonnementsløsning på alt (projekt, stikledning, VVS + unit): kr. 625+20+250 = kr. 1.125 pr. måned/13.500 pr år. ekskl. evt. afblænding. Abonnementsløsning løber over 20 år.

HSH gav et bud på et investeringsoverblik for varmepumpeløsning vs. fjernvarme. En varmepumpeløsning vil kunne købes for kr. 122.000 inkl. moms og vil forventeligt kræve en reinvestering efter 16 år. Fjernvarme vil kræve en investering på kr. 157.625 inkl. moms men til gengæld kun kræve reinvestering i ny unit efter 25 år. Udgift til ny unit forventes at være kr. 20.000.

CH orienterede om følgende på vegne af Teknisk forvaltning, Vejle Kommune:

I juli 2022 blev tilslutningspligten til naturgas ophævet pga. den ændrede energisituation.

Hvis der i Grejsområdet viser sig at være ønske om at få fjernvarme vil Trefor udarbejde et projektforslag og selve udrulningen af projektet vil tidligst kunne ske fra 2025 (jf. kommentarer fra HSH).

Den dag der indgives projektforslag om fjernvarme lukkes samtidigt muligheden for at få tilskud til individuelle varmekilder (varmepumper).

Svar fra den afsluttende spørgerunde:

 • Det statslige tilskud på kr. 20.000 søges automatisk og indgår i projektets tilslutningsøkonomi.
 • For en typisk bolig vil forbrugsprisen være 15.-16.000 kr. pr. år.
 • Besparelsen i varmeudgift (fjernvarme i stedet for gas) vil kunne betale for omkostningen ved en abonnementsordning.
 • Ifølge HSH vil det ikke kunne betale sig at lave en lokalvarmeløsning pga. usikkerheden i elpriserne.
 • Det vil med sikkerhed ikke blive billigere som forbruger i Grejsområdet, at vente med at tilslutte sig et kommende fjernvarmeprojekt til et senere tidspunkt.
 • Hvis udstykningsområdet i Grundet Skovby ender med en forpligtigelse til at slutte sig til fjernvarme vil det få en positiv indvirkning på prisen for tilslutning for alle. Det er dog pt. ikke medtaget i projektets forudsætninger.

 

 

  

 

 

Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • Senior 1
 • Musik 1
 • Trefor info
 • Folder 1 1 1
 • Mad Magi info
 • Spejder 1
 • Folder 1 2 2
 • Fest 1
 • GD IK. info
 • Flex Sport 1

Facebook