Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

Billede: Fotograf, Kenneth WedMore Lund

Referat fra borgermøde om varmeforsyning til Grejs og omegn

Oprettet d. 23. november 2022

Tak til alle fremmødte til mødet den 16/11 i Grejs Kulturcenter.

Som lovet finder I her referatet fra mødet sammen med Christina Holmbjørns oplæg (Vejle Kommune).

Varmegruppen arbejder videre, og vi vil holde jer tæt informeret om udviklingen via hjemmesiden og FB.

De bedste hilsener, Varmegruppen under Grejs Lokalråd.

*********************************************

REFERAT Borgermøde Grejs Kulturcenter, 16. november 2022

Der var stort fremmøde til Borgermødet, hvor der blev fortalt om muligheden for at få fjernvarme som fremtidig energiløsning i Grejs. Arne Poulstrup præsenterede Varmegruppen under Lokalrådet og fortalte om gruppens hidtidige arbejde med at undersøge mulighederne for at udfase bl.a. gasfyr som varmekilde i Grejsområdet.

Herefter blev ordet givet til Christina Holmbjørn (byplanlægger og projektleder) fra Vejle Kommune, som skitserede kommunens varmeplan:

 • Der er aktuelt 10.000 borgere på naturgas
 • Varmeplanen forventes vedtaget som forslag inden jul
 • De indledende undersøgelser er færdige nu
 • CH beklagede i øvrigt det spørgeskema, som tidligere er blevet udsendt via E-Boks, da teknikken har drillet og spørgsmålsformuleringerne har været uklare. Spørgeskemaet blev ifølge CH sendt til 946 ejendomsejere og der indkom svar fra med positiv interesse fra 304 modtagere. En del af tilhørerne i borgermødet gav dog udtryk for at de ikke havde modtaget skemaet.

Trefor har ifølge CH regnet på prisen og er kommet frem til følgende:

 • Standardpris kr. 28.000 + kr. 30.000 (unit+vvs) + ekstra tillæg = 58.000 pr husstand som betales over varmeregningen.
 • Grejs, Hornstrup og Hornstrup Kirkeby = 96.000 oven i pga. lang ledningsføring. Samlet udgift for husstand i Grejsområdet bliver derfor ca. kr. 150.000.
 • Hornstrup Mølleby er aktuelt ikke en mulighed.
 • Af de kr. 96.000 er de kr. 40.000 til lokalt net.
 • Resten er til ledningen fra Nørremarken og til Grejs. Ved lokalvarmeløsning skal der stadig regnes med kr. 40.000 til etablering af lokalt ledningsnet. Dertil kommer en fælles varmekilde.
 • Trefor overvejer aktuelt om der kan betales via en abonnementsløsning
 • Hvis der er et ønske om etablering af ønske om fjernvarme i Grejs vil Trefor udarbejde plan når de nødvendige tilsagn er indhentet og igangsætte fra 2025.
 • Grejsdalen Nord vil kunne blive omfattet. Udrulning i dette område fra 2024. Deres tillæg vil være lavere pga. lavere udgift til ledningsføring.
 • Ved underskrevet kontrakt om tilslutning til fjernvarmenet, vil Trefor understøtte vedligeholdelsen af boligens gasfyr frem til 2025/26. Man betales således kun for sit gasforbrug i overgangsperioden.
 • Det er nødvendigt med 50% tilslutning. Dette stillingtagen overfor Trefors tilbud skal ske i løbet af 2024.

CH fortalte at TVIS varmeforsyningspriser generelt er stabile, da grundlaget er overskudsvarme fra forskellige kilder. Fjernvarme er generelt prisstabilt. Der er pt generelt et stigende udbud af overskudsvarme fra diverse virksomheder. TVIS kan ikke tilbyde medfinansiering.

SLIDES / POWERPOINT

Billede: Fotograf, Kenneth WedMore Lund
Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • Kære borgere i Hornstrup og Grejs-page-001
 • Tørfisk11nov.2023-page-001
 • Stavgymnastik i Grejs 2023-page-001
 • grejs2
 • PR til infotavle 1 september 2023 -page-001
 • Til alle borgere i Grejs og Hornstrup-page-001
 • PR til infotavle info ML 1 efterår 2023-page-001
 • ErikSkovenborg-page-001
 • Infostander Grejs Musikskole 2023
 • Julemarked og julehule-page-001
 • Julemarked 2023
 • Oktoberfest 2023
 • grejs1
 • Klimaevent Madspild 4 november 2023-page-001
 • 21 09 2023 Fællesspisning
 • PR til infotavle Babys ver 1 efterår 2023-page-001
 • PR vandre fællesskab efterår 2023-page-001
 • PR Høstgudst 24. september 2023 -page-001

Facebook