Sammenhold og udvikling.

online tilmeldinghjertestarter

Lokalrådet i Grejs

Lokalrådet for Grejs blev etableret i november 2005 og det udsprang af et stærkt ønske om at gøre Grejs til en mere synlig part og dermed få mere indflydelse på lokalpolitikken i den nye Vejle Storkommune.
Med stor borgertilslutning blev Lokalrådets bestyrelse valgt den 25. november 2005 med i alt 7 medlemmer. Der er altså tale om en fuldt demokratisk forening, hvis formål er:
"At være bindeled mellem Grejs og Vejle Kommune. Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage Grejs' interesser i samarbejde med overordnede myndigheder."
Smukkere og mere enkelt kan det vel ikke siges.
I forbindelse med oprettelsen af Lokalrådet i Grejs blev vi af Vejle kommune opfordret til at komme med forslag til den kommende udvikling i Grejs.
Vi har set det som vores opgave, dels at bevare det nære sammenhold og miljø og byens historie, dels at fremlægge visioner for den fremtidige udvikling i sognet. Det har været et udpræget ønske, at fremtidsplanerne skal være langsigtede således, at nye tilflyttere ved, hvor udviklingen vil ske i en lang periode fremover.
Vi har i Lokalrådet gennem de sidste 7 år brugt tid, møder, seminarer, kurser mv. til at diskutere, lave oplæg og skrive læserbreve om:

  • Regions/ kommuneplaner (veje og udstykninger)
  • Ungdomsarbejde: folkeskole, idrætshal, ungdomsklubber
  • Ældreområdet, ældre- handicapvenlige boliger
  • Rekreative områder og stier
  • Trafikforhold, trafiksikkerhedsplan
  • Kultur, borgergård og foreninger samt Grejs Kulturcenter
  • Indkøbsforhold

Indtil nu er følgende stier indviet, nemlig en sti fra Møllehusvej til Østerlidevej (tæt ved Gl. Hornstrupvej) og den gamle kirkesti mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej.

Lokalrådet er demokratisk valgt og repræsenterer Grejs over for myndighederne, og det drejer sig især om Vejle Kommune.
Vi arbejder for hele Grejs og alle i Grejs, og kan altid kontaktes gennem vores tlf. nr. og e-mail adresser

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.