Bak op om din by

online tilmeldinghjertestarter

Lokalrådet i Grejs

Lokalrådet for Grejs blev etableret i november 2005, udsprunget af et stærkt ønske om at gøre Grejs til en mere synlig medspiller - og dermed få mere indflydelse på lokalpolitikken i den nye Vejle Storkommune.
Med stor borgertilslutning blev Lokalrådets bestyrelse valgt den 25. november 2005 med i alt 7 medlemmer. Der er altså tale om en fuldt demokratisk forening, hvis formål er:
"At være bindeled mellem Grejs og Vejle Kommune. Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage Grejs' interesser i samarbejde med overordnede myndigheder."
I forbindelse med oprettelsen af Lokalrådet i Grejs blev vi af Vejle kommune opfordret til at komme med forslag til den kommende udvikling i Grejs.
Vi har set det som vores opgave, dels at bevare det nære sammenhold og miljø og byens historie, dels at fremlægge visioner for den fremtidige udvikling i lokalområdet. Det har været et udpræget ønske, at fremtidsplanerne skal være langsigtede, således at nye tilflyttere ved, hvor udviklingen vil ske i en lang periode fremover.
Vi har i Lokalrådet brugt tid på møder, seminarer, kurser mv. til at diskutere, lave oplæg og skrive læserbreve om:

 • Regions/ kommuneplaner (veje og udstykninger)
 • Ungdomsarbejde: folkeskole, idrætshal, ungdomsklubber
 • Ældreområdet, ældre- handicapvenlige boliger
 • Rekreative områder og stier
 • Trafikforhold, trafiksikkerhedsplan
 • Kultur og foreninger samt Grejs Kulturcenter
 • Indkøbsforhold

Indtil nu er følgende stier indviet, nemlig en sti fra Møllehusvej til Østerlidevej (tæt ved Gl. Hornstrupvej) og Den Gamle Kirkesti mellem Grejs Kirke, over Grejsbjergvej til Vestermarksvej. Stien fortsættes i et nyt stianlæg mod vest, ned mod skoven, kaldet Gormsenstien; se kortet nedenfor.

Vi arbejder for hele Grejs og alle i Grejs, og kan altid kontaktes gennem vores tlf. nr. og e-mail adresser, se under ’Kontakt’.

Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Info-display

 • Mad Magi info
 • Senior 1
 • Trefor info
 • Spejder 1
 • Flex Sport 1
 • Fest 1
 • Folder 1 1 1
 • Folder 1 2 2
 • GD IK. info
 • Musik 1

Facebook