Velkommen til GREJS.... Dét nice!

online tilmeldinghjertestarter

Grejs Antenneforening

Grejs Antenneforening er oprettet i starten af 70'erne. I dag er Grejs Antenneforening en del af TUK-net, som er en sammenslutning af syv antenneforeninger. Dette samarbejde startede i 2002 og tilbyder internet og IP- telefoni. Der er i dag 350 medlemmer. I det samlede TUK-net er der 3500 medlemmer. Se flere informationer på grejsantenne.dk


Grejs Aktivitetsklub

Klubben er en afdeling af Grejs Idrætsforening.
Medlemmerne er hovedsageligt folkepensionister, som samles til fælles aktiviteter og socialt samvær.
Aktiviteter:
Vinterhalvåret: Samvær i klubhuset, hvor der spilles billard, bob, kort m.m. Derudover bowles der i Vejle én gang om ugen hele året.
Sommerhalvåret: Hold a' 4-6 deltagere spiller petanque.
I sommerens løb afholdes en petanqueturnering, og der arrangeres en udflugt. I vinterhalvåret arrangeres der en hyggeaften og en julefrokost.


Grejs Holtum Jagtforening

Den 16.april 1935 opstod Grejs Holtum Jagtforening som et initiativ blandt nogle lokale landmænd. I 1965 gik foreningen næsten i stå indtil 1969, hvor en ny bestyrelse genoptog arbejdet. I begyndelsen bestod foreningens arrangementer mest af rævejagt, kragejagt, flugtskydning og fisketure.
Vi har ca. 40 arrangementer om året. Hovedparten er skydninger på forskellige skydebaner. Jagtforeningen lægger vægt på at medlemmerne får mulighed for at mødes, snakke jagt, samt ikke mindst øve sig i skydning. I vinterhalvåret er det jagttegnsundervisning, jagthornsblæsning, vildtspisning og ølsmagning.
I 2009 blev Grejs Holtum Jagtforening kåret som Danmarks bedste jagtforening. Det kan ses på vores klubhus, hvor der er opsat en messingplade, hvor der er indgraveret "Årets Jagtforening 2009".

Aktiviteter kan ses på www.grejsholtumjagtforenng.dk eller på Facebook Grejs-Holtum Jagtforening eller på Instagram.


Grejs Kulturcenter

Efter en længere arbejdsperiode som et udvalg under Grejs Lokalråd, blev Grejs Kulturcenter
oprettet som forening ved en stiftende generalforsamling i Grejs Borgergård den 23. maj 2011.
Foreningens formål er at drive og udvikle Grejs Kulturcenter for gennem idrætslige og
kulturelle aktiviteter at fremme fællesskabet for borgerne i Grejs og omegn.
Grejs Kulturcenters medlemmer er foreninger, institutioner, brugergrupper og råd i Grejs og
omegn.
Med medlemskabet får foreningerne og deres medlemmer indflydelse på udviklingen af Grejs
Kulturcenter og bidrager til fællesskabet omkring kulturcentret. Grejs Kulturcenter stod færdigt
i foråret 2019. Grejs Friskole, Menighedsrådet for Grejs Kirke og Grejs-Dalens Idrætsklub har
på forhånd booket lokaler i Grejs Kulturcenter til deres faste aktiviteter. Herudover arbejder
bestyrelsen på, at Grejs Kulturcenter kommer til at syde af liv med mange forskellige aktiviteter fordelt over hele dagen, hvilket ser ud til at være lykkedes, idet der er opstået mange
aktiviteter i Kulturcenteret bl.a. mange idrætsaktiviteter o.a.
Der har i efteråret 2018 været afholdt to workshops, der havde til formål at brainstorme om indholdet i det nye kulturcenter. Resultaterne fra disse workshops ligger nu som et idekatalog.
Bestyrelsen håber fortsat på, at der løbende kommer forslag til aktiviteter fra borgerne i Grejs.

GREJS-DALEN IDRÆTS KLUB

Grejs-Dalen Idræts Klub er resultatet af en fusion imellem Grejs If og Boldklubben Sport Grejsdalen, der blev gennemført i 2014.
Grejs-Dalen Idrætsklub tilbyder et bredt udvalg af aktiviteter indenfor idræt til lokalområdets borgere, f.eks. fodbold, badminton, gymnastik, tennis, petanque, volleyball, jiu-jitsu, senior aktivitetsklub og dart.
I Grejs råder Grejs-Dalen Idrætsklub over et dejligt idrætsanlæg på Vestermarksvej 5B. Der er et klubhus, som blev opført i 1978 og med en tilbygning i 2002. Til anlægget hører der to fodboldbaner, som går for at være nogle af de bedste i Danmark. I 2012 er der bygget en minifodboldbane med bander. Der er også et materialehus på ca. 27 m2, som bruges som stævnekontor til materialer osv.
Herudover er der en basketballbane, to dejlige tennisbaner og en petanque-bane.
Ud over idrætsanlægget i Grejs råder GDIK over et fodboldanlæg på Grejsdalsvej, samt baner i Hornstrup. Endeligt har GDIK indendørsaktiviteter i Grejsdalshallen og i Grejs Kulturcenter.
Så der er gode muligheder for at dyrke idræt i Grejs-Dalen Idrætsklub i skønne naturomgivelser
Se iøvrigt www.gdik.dk


Grejs/Lindved KFUM spejderne

Spejdergruppen tæller i øjeblikket ca. 90 medlemmer fordelt på alle alderstrin. Spejderne holder om sommeren til i spejderhuset i Grejs og hytten Gøgereden, som ligger i det dejlige naturskønne område nede i Keglkær Enge.
Her indbydes til mange sjove udendørs aktiviteter.
I vinterhalvåret holdes til i Lindved i lokalerne under Lindved Skole.
Der bliver lavet mange sjove og udfordrende ting. Der bliver sunget, leget, arbejdet med reb og rafter, koder, knob og lavet mad over bål mm.
Derudover tager gruppen på ture og lejre. Spejderne er aktive i bybilledet, der tages del i byens aktiviteter.
At være spejder giver mange sunde udfordringer – udfordringer, man måske ikke møder så mange andre steder.


Grejs Lokalhistorisk Forening

Grejs Lokalhistorisk Forening har som formål at fremme og styrke interessen for Grejs sogns historie og medvirke til at bevare sognets historiske arkivalier og værdier i et lokalt arkiv i Grejs.

De indsamlede arkivalier, dokumenter, billeder, kort og lignende opbevares i Grejs Lokalarkiv. Vi har lokale i Grejs Kulturcenter, Vestermarksvej 13 A 7100 Vejle. Vi har åbent for interesserede i arkivet hver mandag fra kl. 14 til 16 - dog ikke i skoleferier og helligdage.

Der er gennem næsten 35 år indsamlet meget lokal historie fra Grejs sogn. Materialet er efterhånden gjort tilgængeligt på: www.arkiv.dk. Søg på navnet ”Grejs”, så får du mange opslag, som du kan sortere i og kigge nærmere på. Du kan også registrere dig som bruger på arkiv.dk.

Hvis du har spørgsmål eller bidrag til vores lokale historie kan du skrive til vores mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Vi har også en hjemmeside: www.grejslokalarkiv.dk.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med historier om personer, virksomheder, forretninger, landbrug og andre historiske oplysninger fra Grejs sogn.

Det er vigtigt, at foreningen og arkivet fortsat modtager lokale arkivalier, dokumenter og billeder. Det er derfor afgørende at få en god opbakning fra vores medlemskreds - og nye medlemmer er meget velkomne i foreningen.

Kontingentet for at være medlem af Grejs Lokalhistorisk Forening er: 50 kr. pr. person eller 100 kr. pr. husstand. Kontingent kan betales via MobilePay 46758 eller ved bankoverførsel til 9560 6130581380. Husk at anføre afsender.


Grejs Borgerforening

Grejs Borgerforening er en videreførelse af den selvejende institution Grejs Borgergård med ændrede vedtægter pr. 8. maj 2019.
Alle borgere og virksomheder i lokalområdet Grejs kan være medlem og bidrage til fællesskabet. Grejs Borgerforenings formål er

 • aktivt at fremme forskellige aktiviteter af oplysende og underholdende art samt styrke det sociale sammenhold
 • at gå sammen med andre i lokalområdet om aktiviteterne
 • at virke som administrativ og organisatorisk ramme for initiativer til gavn for Grejs, som grupper af borgere idéudvikler og gerne vil sætte i gang, f.eks. den årlige Byfest og SeniorSundSammens
  Sundhedscafeér
 • at afholde arrangementer og fremme aktiviteter, der kan sponsorere foreninger og organisationer i Grejs

Grejs Borgerforenings bestyrelse kan nedsætte arbejdsgrupper om en konkret aktivitet eller arrangement og støtte initiativgrupper med økonomisk støtte, f.eks. til børn og unge, festudvalg mv.
Bestyrelsen modtager meget gerne ønsker og forslag til arrangementer fra alle aldersgrupper af Grejs
borgere. Vi kan til enhver tid kontaktes direkte på hjemmesiden: www.grejsborgerforening.dk eller pr.
telefon.
Arrangementer vil fortrinsvis finde sted i Grejs Kulturcenter og vil blive annonceret i grejs.dk, facebook og hjemmesiden


Ældre Rådet

Ældrerådet er et dialogforum mellem kommunens politikere, ansatte og ældre borgere.
Det rådgiver desuden kommunalbestyrelsen i alle forslag på ældrepolitiske områder.
I Vejle Kommune er valgt et ældreråd på 13 medlemmer.
Grejs Sogn hører under område Øst, som har base på Gulkrog, tlf. nr. 75841455. Her kan ældre borgere henvende sig, såfremt de vil deltage i aktiviteter, motionstilbud, eller har spørgsmål om hjemmehjælp med videre.
Anny Gosvig (Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) er valgt som suppleant.


Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Grejs "fly-by"

Info-display

 • Bierfest2020
 • 2020-07-16
 • friskole
 • torfisk
 • LokalArkiv1