Velkommen til GREJS.... Dét nice!

online tilmeldinghjertestarter

Grejs Byfest

En tradition der videreføres år efter år.
I mere end 35 år har der været afholdt byfest i Grejs, helt nøjagtig siden 1975. Byfesten har igennem årene udviklet sig til en fest for hele familien Grejs. Hele uge 23 er Grejs klædt på til fest.
Byfesten i Grejs har været med til at skabe sammenhold i byen på kryds og tværs, ligesom mange lokale lægger et stort arbejde i at hjælpe til ved de forskellige arrangementer! Den ældste tradition ved byfesten er den årlige fugleskydning, som har været med helt fra den spæde start på Grejs Byfest. Ved denne skydning afgøres det, hvem der skal regere Grejs som "Konge" frem til den næste byfest! Traditionen er selvfølgelig kun for sjov – men byfesten i Grejs har igennem årene været heldige med, at de fuglekonger, der har vundet "titlen", har været meget engagerede i jobbet som konge af Grejs!
Byfesten i Grejs lægger stor vægt på, at der skal være noget for hele familien.
En af de helt store traditioner ved byfesten er den årlige Grundlovsfest, der år efter år er blevet en succes. Mange kendte talere har også igennem årene passeret Grejs til Grundlovsdag. Nævnes kan: Forhenværende Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Vicestatsminister Bendt Bendtsen, udenrigsminister Villy Søvndal og nuværende statsminister Helle Thorning-Schimdt!
Byfestudvalget i Grejs håber at den store opbakning, der bliver vist, vil fortsætte, også i årene der kommer!
Så husk nu at sætte X i kalenderen hele uge 23 i de næste mange år, for
da er Grejs klædt på til fest, som det så flot står skrevet i den officielle byfest sang!


Sundhedscafé i Grejs

Aktiviteten SeniorSundSammen/Sundhedscafeer er et nyere lokalt tiltag fra 2. halvår 2016, for at fremme opmærksomheden på sund aldring i lokalområdet og derved bidrage til at reducere ensomhed, isolation og psykisk sårbarhed blandt seniorer. Initiativet sker i et samarbejde mellem Grejs Menighedsråd, Borgergården og Lokalrådet for Grejs Sogn.

I 2019 planlægges 6-8 sundhedscaféer/arrangementer om sund aldring med relevante emner, indhold og oplægsholdere. Forslag fra deltagerne bliver inddraget.

Alle sundhedscaféer afholdes som formiddags eller eftermiddagsarrangementer i Grejs Borgergård og fra 1.04.2019 i Kulturcentret. Der er åbent for alle interesserede.

Caféerne planlægges og gennemføres på frivillig basis af arbejdsgruppen. Det forventes, at aktiviteten SeniorSundSammen er udgiftsneutral, da hverken Grejs Menighedsråd eller Lokalrådet kan yde økonomisk tilskud til arrangementerne. Lokalerne bliver stillet gratis til rådighed af enten Borgergården eller Menighedsrådet og senere Kulturcentret, og de 4 frivillige står for arrangementerne inkl. servering af kaffe, brød og frugt.


Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Grejs "fly-by"

Info-display

  • 2020-07-16
  • LokalArkiv1
  • torfisk
  • Bierfest2020
  • friskole