Sammenhold og udvikling.

online tilmeldinghjertestarter

Lokalrådet

Lokalrådet for Grejs blev etableret i november 2005 og det udsprang af et stærkt ønske om at gøre Grejs til en mere synlig part og dermed få mere indflydelse på lokalpolitikken i den nye Vejle Storkommune.
Med stor borgertilslutning blev Lokalrådets bestyrelse valgt den 25. november 2005 med i alt 7 medlemmer. Der er altså tale om en fuldt demokratisk forening, hvis formål er:
"At være bindeled mellem Grejs og Vejle Kommune. Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage Grejs' interesser i samarbejde med overordnede myndigheder."
Smukkere og mere enkelt kan det vel ikke siges.
I forbindelse med oprettelsen af Lokalrådet i Grejs blev vi af Vejle kommune opfordret til at komme med forslag til den kommende udvikling i Grejs.
Vi har set det som vores opgave, dels at bevare det nære sammenhold og miljø og byens historie, dels at fremlægge visioner for den fremtidige udvikling i sognet. Det har været et udpræget ønske, at fremtidsplanerne skal være langsigtede således, at nye tilflyttere ved, hvor udviklingen vil ske i en lang periode fremover.
Vi har i Lokalrådet gennem de sidste 7 år brugt tid, møder, seminarer, kurser mv. til at diskutere, lave oplæg og skrive læserbreve om:

  • Regions/ kommuneplaner (veje og udstykninger)
  • Ungdomsarbejde: folkeskole, idrætshal, ungdomsklubber
  • Ældreområdet, ældre- handicapvenlige boliger
  • Rekreative områder og stier
  • Trafikforhold, trafiksikkerhedsplan
  • Kultur, borgergård og foreninger samt Grejs Kulturcenter
  • Indkøbsforhold

Indtil nu er følgende stier indviet, nemlig en sti fra Møllehusvej til Østerlidevej (tæt ved Gl. Hornstrupvej) og den gamle kirkesti mellem Grejsbjergvej og Vestermarksvej.

Lokalrådet er demokratisk valgt og repræsenterer Grejs over for myndighederne, og det drejer sig især om Vejle Kommune.
Vi arbejder for hele Grejs og alle i Grejs, og kan altid kontaktes gennem vores tlf. nr. og e-mail adresser


Grejs Byfest

En tradition der videreføres år efter år.
I mere end 35 år har der været afholdt byfest i Grejs, helt nøjagtig siden 1975. Byfesten har igennem årene udviklet sig til en fest for hele familien Grejs. Hele uge 23 er Grejs klædt på til fest.
Byfesten i Grejs har været med til at skabe sammenhold i byen på kryds og tværs, ligesom mange lokale lægger et stort arbejde i at hjælpe til ved de forskellige arrangementer! Den ældste tradition ved byfesten er den årlige fugleskydning, som har været med helt fra den spæde start på Grejs Byfest. Ved denne skydning afgøres det, hvem der skal regere Grejs som "Konge" frem til den næste byfest! Traditionen er selvfølgelig kun for sjov – men byfesten i Grejs har igennem årene været heldige med, at de fuglekonger, der har vundet "titlen", har været meget engagerede i jobbet som konge af Grejs!
Byfesten i Grejs lægger stor vægt på, at der skal være noget for hele familien.
En af de helt store traditioner ved byfesten er den årlige Grundlovsfest, der år efter år er blevet en succes. Mange kendte talere har også igennem årene passeret Grejs til Grundlovsdag. Nævnes kan: Forhenværende Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Vicestatsminister Bendt Bendtsen, udenrigsminister Villy Søvndal og nuværende statsminister Helle Thorning-Schimdt!
Byfestudvalget i Grejs håber at den store opbakning, der bliver vist, vil fortsætte, også i årene der kommer!
Så husk nu at sætte X i kalenderen hele uge 23 i de næste mange år, for
da er Grejs klædt på til fest, som det så flot står skrevet i den officielle byfest sang!


Kend din by, Brug din by, Bak op om din by og Vær med til at gøre din by endnu bedre

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.