Velkommen til GREJS.... Dét nice!

online tilmeldinghjertestarter

Referat fra Nytårskuren 2019

Formanden, Arne Buch bød velkommen, og efter at have spist smørrebrød og skålet i snaps fortalte deltagerne om deres baggrund og deres respektive forenings aktiviteter for 2018 og fremtidsplaner:

 1. Grejs Kulturcenter v/ formand Niels Hellmund: den 5/4 udleveres nøglerne til centeret, og den 27/4 holdes officiel åbning. Rasmus Hovgaard vil orientere om brug af udeområderne. Ny struktur i Bestyrelsen ved at inddrage alle interessegrupper, både på de idrætsmæssige og kulturmæssige områder. Omkring motion og idræt: der etableres et nyt motionscenter, og på et møde den 22/1 holdes i Klubhuset et offentligt møde om, hvordan det kan organiseres: enten en fitness-kæde eller frivillige fra Grejs. Der indkøbes fitness-maskiner for 250.000 – 300.00 kr.
  Økonomi: budgettet for bygningen af Kulturcenteret er på godt 18 mio. kr., med et budgetteret underskud på ca. 150.000 kr. Der laves lige nu en ekstra indsamling, der hidtil har givet 350.000 kr. og der er tilsagn om flere midler. Generalforsamling planlægges til den 29/4. Der er stort ønske om nye kræfter til Bestyrelsesarbejdet og det frivillige arbejde omkring Kulturcenteret.
  Næstformand Bo Danielsen: vigtigt at Kulturcenteret kommer godt fra start, dvs. at der sker noget og det bliver byens samlingspunkt.
 1. Menighedsrådet ved formand Poul Germann: nyt orgel er indkøbt; det koster nu 3.000.000 kr., som man begynder opsætningen af i år, og som vist skal kunne holde i 70 år! Ved kirken bygges nye medarbejderfaciliteter, som kommer til at ligge ved siden af graverkontoret ved Grejs Kirke. Grejs Præstegaard skal sælges og det sker i år. Provenuet skal bruges til bygning af de nye medarbejder-lokaler. Menighedsrådet glæder sig til at kunne komme ind i Kulturcenteret og bruge de lejede lokaler. Spørgsmål om P-arealet: er bekendt med problematikken, som tages op når medarbejder-lokalerne er færdige, formentlig med etablering i 2020. Præst Anne Mette Ramsgaard Johansen: det kan være, at der er lidt kritik af at kirken er mere kultur end kristendom. Men præsten er glad for kulturarrangementerne, fordi det sker med og under kristne principper som fællesskab og medmenneskelighed. Hvis man har lyst til at synge, har organisten arrangeret sangøvelser inden gudstjenesten. Aftener for enlige: stor tilslutning, mere end 30 deltagere. Kirken skal bruges også uden for søndagen. Alle er velkomne.

 2. Tøsetripperne v/ Else Schytz: kun for damer (mens herrerne spiller fodbold !!): de går ture, eller går i biografen; er medlemmer af Biografklub Danmark. De deltager i Byfesten, herunder arrangerer Banko og afholder frokosten om lørdagen. De har nogle penge i kassen, som de vil bruge på gave i form af flagstang til Kulturcenteret. Spørgsmål om hejsning af flag i Svinget udestår, men Tøsetripperne vil prøve at finde en løsning i egne rækker.
 1. Grundejerforening Vesterbakken v/ Villy Schytz: ikke så meget nyt, men de afholder generalforsamling og St. Hansfest, og har også holdt sommerfest sidste år. De har etableret ’Nabohjælp’.

 2. Borgergården v/ næstformand Palle Sommer: vil lader formanden fortælle, men kunne oplyse, at hans tipoldefar var med til at bygge Borgergården.

 3. Kulturcenteret v/ kasserer Rasmus Hovgaard: kunne fortælle, at de er ved at lave et arrangement med en deltager i ’Den Store Bagedyst’ for at samle penge ind; formentlig vil det finde sted den 9/3. Udearealerne er der ikke afsat midler til, men der er formentlig store muligheder for at skaffe midler fra Vejle Kommune. Der blev afholdt ’Åben tegnestue’ i november, hvor der kom rigtigt mange forslag. Arkitekter fra DGI samlede ideerne og er kommet med et fint forslag, som skal danne grundlag for en endelig skitse, som vi vil søge penge til. Det overordnede tema er: Bind Grejs Sammen. Skitsen fremlægges i pausen.

 4. Antenne foreningen v/ formand Finn Moesborg: i marts bliver det tekniske udstyr opgraderet, herunder større kapacitet. Kommunikerer via hjemmeside og nyhedsbreve. Finn sørger for meget af internetbaseret kommunikation i Grejs: Facebook, Info Standeren, Hjemmesiden. Han udtaler en reprimande: Friskolen er ikke god til at lægge deres arrangementer ind på eller koordinere med andre arrangementer på Hjemmesiden. Jens Kristensen kunne oplyse, at den nye skoleleder er opmærksom på problemstillingen og vil gerne deltage mere i byen liv og mødeaktivitet; og Friskolen deltager helt sikkert næste år.

 5. Grejs Lokalråd v/ formanden Arne Buch: hvem vil overtage tjansen med at hejse flaget i Svinget? Tøsetripperne vil påtage sig at undersøge og finde en mulig afløser. Opfordrede alle til at bruge kalenderen på hjemmesiden. Hjemmesiden er tæt på at være færdig med at blive revideret.
  Jens Kristensen, 1. suppleant: haft møder med Vejle Kommune om tanker og forslag om et seniorfællesskab på de nye udstykninger ved Vestermarksvej.
 1. Byfesten v/ formanden Morten Bøgetoft Thomsen: overskuddet tildelt: Tøsetripperne, GLUK, Spejderne og Borgergården. I år bliver arrangementet efter samme koncept som sidste år, som gav en hel del flere unge deltagere. Største udfordring er frivillig hjælpere. Byfesten vil formentlig bruge Kulturcenteret fra 2020, men i år fastholdes idrætspladsen.

 2. SundhedsCafé v/ Anny Gosvig: holder foredrag for det ældre segment i Grejs med ca. 6 arrangementer om året. Judith Pedersen: Tema i år vil være Sund aldring. Afholdt sidste år en workshop omkring aktiviteter for det nye Kulturcenter; svarene er samlet og rubriceret efter temaer som kan danne grundlag for hvilke foreninger i Grejs, der kan påtage sig dem.

 3. Lokalhistorisk Forening v/ Niels Jørgen Jeppesen: næste arrangement 4/2, hvor foredragsholder er Vigand Rasmussen, VAF. Ser frem til udflytning til Kulturcenteret. Søgt og fået midler fra Veluxfonden til PC og arkivskabe. Også i år vil der blive lavet et årsskrift, og emnet vil være: Skoler i Grejs. Åbningstider: hver mandag fra 14-16.
 1. Grejs Aktivitetsklub v/ Niels Danielsen: sund aldring, det hjælper foreningen med. Fået 4 nye medlemmer. Spiller petanque, kort, billard, mødes flere gange om ugen.

 2. Borgergården v/ formanden Thorkild Bech; turbulent år, med kun tre faste arrangementer: Bankospil, St. Hansfest og Fastelavnsfest. Borgergården er blevet solgt til overtagelse per 1. juni. Ny udlejning ved Malene ??, og ny kasserer. Formanden foreslår at nogle af de mange foreninger kan slås sammen med resterne af Borgårdsforeningen. Generalforsamling den 10/4 og foreningen har fortsat 150 betalende medlemmer. Forslag til generalforsamlingen skal være inde inden 1/3. Inventar flyttes til Kulturcenteret i slutningen af april inden indvielsen af Kulturcenteret. Fremtidig udlejning vil ske via Villy Schytz i Kulturcenteret, og oversigt over udlejningen findes via Conventus-systemet på Kulturcenterets hjemmeside.

 3. Vandværket v/ formanden Anders Midtiby: tørt år i 2018, hvor der blev brugt 3.000 m3 mere end tidligere. Tilslutning af en del nye boliger plus Kulturcenteret i 2018 kræver betydeligt mere vand og nye pumper. Godt nyt: ingen pesticider i vores grundvand. Generalforsamling afholdes mandag den 18/3.

 4. Ny forening: De Glade Madsvin: de har generalforsamling i enten februar eller marts. Mødes for at have det sjovt og lære hinanden bedre at kende (og vist nok også for at spise og drikke godt ??!!)

 5. Eventuelt: Hvad med Klubhuset? Når Kulturcenteret kommer i drift, bortfalder det kommunale tilskud til Klubhuset. Oplagt, at lade GLUK overtage Klubhuset, som deres eget. Lokalrådet vil påtage sig opgaven at tage kontakt til Vejle Kommune om lokaler til GLUK, herunder om overtagelse af Klubhuset.

Aftenen sluttede med at formanden, Arne Buch takkede for det store fremmøde og den gode snak, og den gode mad, som Allan Danielsen havde skaffet.

Referent: Arne Poulstrup

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Grejs "fly-by"

Info-display

 • LokalArkiv
 • GrejsAntenne
 • 2019-10-30 1
 • 2019-10-30 1 1
 • 2019-10-21-2
 • 2019-10-16 1
 • 2019-11-06