Velkommen til GREJS.... Dét nice!

online tilmeldinghjertestarter

Grejs Friskoles venner

friskoleKære Grejsboere

Med næsten 200 børn på Grejs Friskole og det kommende kulturcenter som nærmeste nabo, fylder skolen og det liv, der er omkring den, en del i det lokale byliv. En gruppe forældre til tidligere elever på skolen har givet udtryk for, at de savner at kunne følge med i skolens udvikling og begivenhederne på og omkring skolen. Vi på skolen vil ud over at være skole gerne forankre os i lokalsamfundet og være en åben, levende kulturinstitution for alle, der interesserer sig eller ønsker at involvere sig i skolens ve og vel. Derfor tager vi nu sammen med de omtalte forældre initiativet til oprettelsen af ”Grejs Friskoles venner”.

Skolens vedtægter åbner for, at man godt kan involvere sig i skolen og være med i skolekredsen, selv om man ikke har børn på skolen. Det er der aktuelt ikke særlig mange, der benytter sig af, og det er måske lettere at tilknytte sig skolekredsen og livet omkring skolen, når det er formaliseret gennem en sådan venneforening. Ligeledes er det lettere for skolen at holde ”dørene åbne” ud mod de nære omgivelser og mennesker, når der er en ramme om samarbejdet. Ideen er altså, at man, selv om man ikke har børn på Grejs Friskole, alligevel kan være en del af fællesskabet og de mange begivenheder på og omkring skolen. Det er tanken, at et medlemsskab af venneforeningen også giver adgang til medlemsskab af skolekredsen efter de retningslinjer, som er beskrevet i skolens vedtægter. Det betyder, at man har stemmeret ved skolens generalforsamling samt almindelig demokratisk medindflydelse. Der kan være mange motiver for et medlemsskab af Grejs Friskoles venner: Det kan være, man har haft børn på skolen eller er bedsteforælder til en elev. Det kan være, man har sit barn skrevet op til start om nogle år, eller det kan være, at man bor i Grejs og bare gerne vil vide, hvad der sker og rører sig på byens skole eller ønsker at vise sin støtte og yde et stykke frivilligt arbejde. Uanset hvad er man velkommen.

Så kunne du f. eks tænke dig:

 • At blive inviteret til skoleårets faste mærkedage som f. eks skolestart, sommerfest, musicalopførelse og skoleafslutning.
 • At blive inviteret til arrangementer som foredrag eller sangaftner på skolen.
 • At modtage nyheder og orienteringer om skolens dagligdag, fremtidsplaner, udvikling og pædagogiske overvejelser.
 • At give en hånd med ved forskellige lejligheder. Det kunne være opgaver som kagebagning, stoleopstilling, deltagelse i arbejdslørdage eller ved forefaldende opgaver på skolen.

Ja så synes vi, du/I skulle komme og høre lidt mere om initiativet og eventuelt selv medbringe flere ideer.

Vi inviterer til en uformel og uforpligtende informations-/hyggeaften på friskolen tirsdag  d. 27.november kl 19.30, hvor alle er hjerteligt velkomne. Her fortæller vi lidt om skolens aktuelle situation, bestyrelsen beretter om, hvad der er på dagsordenen lige nu, vi går en kiggetur rundt på skolen, synger en sang eller to og ideudveksler over kaffen.

Med venlig hilsen
Dorte Nielsen og Jens Kristensen, tidligere bestyrelsesmedlemmer og formænd for Grejs Friskole
Bestyrelsen v. Formand Linnea Nygaard Andersen
Per Jacobsen, skoleleder

Nyhedsmail

Her kan du nemt og hurtigt tilmelde dig til vores nyhedsmail.
Så er du altid opdateret med hvad der sker i Grejs og omegn.

Grejs "fly-by"

Info-display

 • GrejsAntenne
 • 2019-10-16 1
 • 2019-11-06
 • 2019-10-30 1 1
 • 2019-10-30 1
 • LokalArkiv
 • 2019-10-21-2